Les cookies ens ajuden a oferir els nostres serveis. En utilitzar els nostres serveis, acceptes l'ús de cookies. Més informació

Eina per a l'autoavaluació de la promoció de la salut als centres d'educació secundària

 

La importància de la salut en l'educació d'adolescents i joves

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la salut es defineix com “un estat complet de benestar físic, psicològic i social, i no la mera absència de malaltia” (OMS, 1946). Aquest és un concepte integral de salut que fa referència no només als aspectes físics o fisiològics sinó a la globalitat de la persona, incloent-hi la dimensió psicològica i de benestar social. L’OMS (1986, 1997, 2016) sempre ha preferit treballar la salut posant l’èmfasi en allò que genera salut i no en el que provoca malaltia.L’àmbit educatiu constitueix, per moltes raons, un espai idoni per desenvolupar competències i capacitats en l’àmbit de la salut. Entenem la promoció de la salut com el procés de capacitar les persones i les comunitats perquè augmentin el control sobre els determinants de la salut i, per tant, millorin la seva salut. Això implica:

Entorn

Intervenir sobre l’entorn, tant per reforçar els factors que contribueixen al desenvolupament d’hàbits de vida saludables com per modificar aquells que impedeixen posar-los en pràctica.

Habilitats

Promoure el desenvolupament de les habilitats individuals i la capacitat de la persona per influir sobre els factors que determinen la seva salut.

Comença a fer-ne ús ara mateix,de forma segura i anònima

Vés a l'aplicatiu

Les dades que es recullen en aquesta pàgina són estrictament confidencials, susceptibles de tractament automatitzat i s'utilitzaran únicament per a l'elaboració d'estudis i el seu tractament estadístic, sempre preservant l'anonimat de les persones i institucions i adequació al que estableix la Llei.

Si ho desitges, amplia la informació a Política de privacitat.

Els àmbits en els que et pots autoavaluar


Hàbits saludables

Aquest indicador analitza la rellevància que el centre educatiu dona al foment dels hàbits saludables quotidians, com són les accions que promouen una alimentació saludable, la higiene personal, el foment dels hàbits de postura i son i, finalment, la promoció de l’activitat i l’exercici físic
Accedeix-hi

Hàbits saludables

Afectivitat i socialització

Aquest indicador pretén mostrar en quina mesura el centre educatiu ha incorporat, a les seves estratègies d’intervenció, actuacions per al treball de la dimensió social, de la personalitat i la identitat dels alumnes dins del grup de la classe.
Accedeix-hi

Benestar emocional

Benestar emocional

Indicador centrat en accions que afavoreixin el treball de l’autoconeixement i la projecció personal. L’autoconeixement és un concepte psicològic que implica definir la pròpia visió d’un mateix i identificar les potencialitats i capacitats de cadascú. Aquest procés de reconeixement està íntimament relacionat amb el fet de descobrir quina és la imatge del propi jo que projectem i de quina manera es correspon amb els nostres sentiments, pensaments i emocions.
Accedeix-hi

Benestar emocional

Seguretat i riscos

Aquest indicador analitza la rellevància que el centre educatiu dona a les accions que es poden fer per evitar els danys que pugui patir l’alumnat derivats de l’exposició a possibles riscos existents en l’etapa educativa de l’adolescència.
Accedeix-hi

Seguretat i riscos

Situacions específiques de salut

En aquest indicador es tracta d’identificar si hi ha alguna situació de salut que preocupi de manera especial o majoritària al centre educatiu i en aquest cas (o casos) avaluar si s’ha fet un diagnòstic d’aquesta situació i com s’ha previst el seu tractament, que en molts casos pot consistir en un protocol o procediment de derivació cap als professionals especialitzats.
Accedeix-hi

Situacions específiques de salut

Els patrocinadors i col·laboradors